Železničný úsek Červená skala – Margecany

Červená Skala – Margecany

Železničný úsek Červená Skala – Margecany je jednokoľajová železničná trať, ktorá patrí medzi najkrajšie na území Slovenska. Prechádza národným parkom Slovenský raj, krásnou prírodou Volovských vrchov, Čiernej hory, Ružinskej priehrady, Nízkych Tatier, Muránskej planiny, Stratenskou dolinou, dolinou Hnilca a vodnej nádrže Palcmanská Maša. Celková dĺžka trate je 95 km a bola postavená ako posledný úsek stredoslovenskej transverzály, ktorá mala spojiť Košicko-bohuminskú železnicu s pohronskou železnicou.

História

Na jar roku 1931 sa začalo stavať a trať bola odovzdaná do prevádzky o 5 rokov neskôr, v lete roku 1936. Kvôli horskému charakteru kraja sa jednalo o veľmi ťažkú a komplikovanú stavbu, ktorá bola podmienená strategickými i hospodársko-sociálnymi dôvodmi.

Takmer 10 000 robotníkov, ktorí pracovali na stavbe, bývali a pracovali za veľmi zlých sociálnych podmienok, čo často vyúsťovalo do štrajkov. Stavba sa stala najmohutnejším dejiskom protestov proti nízkym mzdám a zlým sociálnym podmienkam za prvej ČSR.

Proti štrajkujúcim mnohokrát surovo zakročilo četníctvo, kedy došlo aj k streľbe. Pri stavbe prišlo o život celkovo 6 robotníkov.

Chmarošský viadukt, Zdroj: Pixabay

Technicky najzaujímavejšie železničné objekty

Boli tu vybudované technicky najzaujímavejšie železničné objekty na Slovensku a to hlavne v okolí obce Telgárt. Na trati bolo vybudovaných 9 tunelov – Telgártsky, Hronský, Besnický, Jarabský I, Jarabský II, Stratenský, Hamrický, Mlynecký a Gelnický a okolo 410 mostných objektov, cestných nadjazdov a potrubných priepustov.

Chmarošský viadukt

Najpozoruhodnejšou stavbou celej tejto trate je špirálovitá slučka pri Telgárte o celkovej dĺžke 2,3 km jediná v bývalom Československu, ktorou tu trať prekonáva 31 metrový výškový rozdiel. Polomer oblúka tunela je 400 m so stúpaním 12,5 ‰. V tejto slučke je položený aj najdlhší tunel tejto trate, Telgártsky tunel dlhý 1239 m. Tesne za telgártskym tunelom prekonáva trať údolie 22 m vysokým a 86 m dlhým telgártskym viaduktom so sklonom asi 17 ‰, ktorý bol prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu.

Telgártsky viadukt tvoria z každej strany dva kamenné oblúky s rozpätím asi 9 m, stredná časť je preklenutá elegantným oblúkom s rozpätím 32 m.

Ďalším zaujímavým stavebným dielom je až 18 m vysoký Kamenný viadukt Chmaroška s deviatimi kamennými oblúkmi. V Besnickom tunely sa v nadmorskej výške 955,5 m nachádza najvyššie položený bod tejto trate.

Chmarošský viadukt