Telgárt – Železničný most a tunel Kornela Stodolu

Železničná trať Červená Skala-Margecany

Železničný most pri Telgárte na strednom Slovensku bol prvou členitou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu v rámci Československých železníc. Tunel Kornela Stodolu nie je ďaleko od mosta a je jediný špirálovitý tunel na Slovensku. Obe stavby sú súčasťou železničnej trate Červená Skala-Margecany.

Chmarošský viadukt, Zdroj: Pixabay

Zaujímavosti

Zaujímavosťou tejto trati je, že vzostupne 12 kilometrov prekonáva výškový rozdiel 172 m v zložitom teréne. Železničná trať začína s originálnym dizajnom tunela v tvare slučky neďaleko Telgártu, pokračuje cez atraktívne vyzerajúci viadukt cez ďalšie 2 tunely a potom sa dostane do najvyššieho bodu v druhom tuneli zvanom Besnícky – teda vo výške 957 metrov nad morom. Je to najvyššie položené miesto nášho normálneho prechodu železnice.

Tunel Kornela Stodolu

Tunel Kornela Stodolu je dlhý 1239.6 m a je postavený ako luk s priemerom 400 m. Začína vedľa zastávky Telgárt, a otočí sa o 360 ° v tvare skrutkovice, stúpa a končí nad obcou len o 16 m vyššie. Potom pokračuje viadukt ďalších 22 metrov vyššie a za ním opäť stúpa ďalších 31 metrov. Jeho nasledujúce dráha ma špirálovitý tvar, a i preto je nazývaná špirála Telgártu. Pôvodná dĺžka dráhy bola 107 km no slučka ju skráti približne o 93 km.

Viadukt

Viadukt z Telgártu bol postavený v roku 1931 na trati so sklonom 17 ‰. Most je 22 metrov vysoký a 86,2 metrov dlhý, pri jej stavbe bolo použitého 3 570 m3 muriva.

Telgárt