Veľká a Malá Skalka

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku

Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Veľká a Malá Skalka sa nachádza na ceste z Trenčína do Nemšovej. Skladá sa z Malej a Veľkej Skalky. V roku 1224 bolo na Skalke založené Benediktínske opátstvo, biskupom Jakubom I. Kláštor bol považovaný za veľmi významný a stal sa duchovným centrom regiónu Považia. Vývoj kláštora bol prerušený inváziou Tatarov. Pokojný a bohabojný život mníchov nebol narušený sto rokov. Kázali evanjelium, ktoré vykonávali na misiách. Avšak, v roku 1421 bohatý kláštor nezostal nedotknutý husitskými vojnami.

Od roku 1528 do roku 1645, boli kláštorné majetky v rukách rôznych ľudí. V roku 1645 prišli na Skalku jezuiti, ktorí kláštor a priľahlé budovy renovovali a postavili Kalváriu. Postupne bola Veľká a Malá Skalka zrekonštruovaná. Po rozpustení jezuitov začal kláštor chátrať.

Veľká Skalka

Veľká Skalka – malý kostol, kláštor a jaskyne. Kostol bol postavený v roku 1224, v gotickom slohu. V roku 1664 jezuiti zrekonštruovali celý objekt.

Malá Skalka

Malá Skalka ma dvoj vežový kostol postavený v románskom slohu. Bola zasvätená sv Beňadikovi. V roku 1520, Juraj Turzo usporiadal na tomto mieste stavbu kaplnky.