Val obrov – Slovenský čínsky múr je veľká záhada

Val obrov – Slovenský čínsky múr je veľká záhada

Slovenské záhadyShow me Slovakia13. februára 2019

Val obrov je 60 kilometrov dlhý zemný val a je známy tiež ako Sopečný. I keď je možné na mnohých miestach Slovenska nájsť jeho pozostatky, mnohí slováci o tejto unikátnej stavbe nikdy nepočuli. I napriek tomu, že sa jedná o jednu z najväčších záhad Slovenska. Dodne nie je jasné kto a prečo val postavil ani to aký je starý.

Prvá zmienka o ňom pochádza už z 13. storočia, kde dostal názov Fossa giganteum, čiže práve Val obrov.

Slovenský čínsky múr

Slovenský čínsky múr sa tiahne od vrchu Sitno, najvyššieho bodu Štiavnických vrchov, až k dedinke Žemberovce. Tam mizne, no o pár kilometrov sa znovu vynára zo zeme, dá sa vystopovať až po sútok riek Dunaj a Ipeľ. Val je už pomerne rozpadnutý a neustále sa zmenšuje.

Poloha Valu obrov, Zdroj: Pixabay

Val obrov je široký asi 15 metrov a vysoký 3 metre. V dobách svojho vzniku bol na niektorých miestach široký až 16 metrov a vysoký 6 až 8. Prečo by niekto niekoľko rokov alebo desťročí staval takú obrovskú stenu? Niektorí odborníci sa domievajú, že je pokračovaním tzv. Sarmatských valov z Maďarska.

Názory na slovenský čínsky múr sa rôznia. Niektorí odborníci sa zhodujú, že slúžil na obranu pred nepriateľmi, iní ho považujú za protipovoďňový systém. Ľudové povesti zas tvrdia, že val bol postavený čertami.

Mytológia

Odpovede ohľadom valu obrov sa možno skrývajú v mytológii. Slovenský záhadológ sa opiera o teóriu spojenú so staroislandskými mytologickými piesňami. Odvodzuje, že val postavili obrovia, ktorí kedysi dávno na území Slovenska skutočne žili. No sú tu i ďalšie pozoruhodné súvislosti. Obor Surtr mal žiť v zemi ohňa, čo podľa záhadológa poukazuje na sopečnú činnosť v okolí Levíc. Nakoniec i slovenský čínsky múr je poznačený ohňom, ktorým boli spečené kamene.

Sopečný val, Zdroj: Pixabay

Túto teóriu podporuje aj nález pozostatkov obrých mužov. Hroby boli objavené len niekoľko metrov od samotného valu. Osada ku ktorej patrili pravdepodobne slúžila na stráženie. Špekuluje sa, že jej obyvatelia boli potomkovia obrov, vzhľadom na to, že bežní ľudia v tých dobách boli nižšieho vzrastu.

Obor, Zdroj: Pixabay

Ak sa chceš vydať na vlastný prieskum, asi najvhodnejšie a najjednoduchšie to je v Štiavnických vrchoch. Na iných miestach totiž celý val zaniká. Bohužial, kým ľudstvo objasní túto záhadu, Val obrov pravdepodobne zanikne.