Traventínová kopa Sivá brada

Spišské podhradie

Traventínová kopa Sivá brada sa nachádza neďaleko Spišského Podhradia. Travertínové podložia nie sú na východnom Slovensku žiadnou raritou. Sivá brada je však ako jediná dodnes živou kopou, na ktorej neustále vyviera minerálna voda.

Traventínová kopa

Výška tejto typickej travertínovej kopy je asi 25 metrov, šírka pri úpätí až 500 metrov. Na jej vrchole je jazierko s priemerom približne 3 a hĺbkou 0,3 metra. V jazierku nepretržite bublá minerálna voda, preplynená oxidom uhličitým, ktorá v sebe obsahuje veľké množstvo rozpustných látok. Tie sa usádzajú na okraji jazierka a vytvárajú tzv. pramenit – teda plastickú hmotu, podobnú jaskynnému sintru, ktorá postupne tvrdne do podoby travertínu a vytvára tak celú kopu.

Minerálne pramene

Okolie Sivej brady je známe aj minerálnymi prameňmi, ktoré sú hojne využívané návštevníkmi. Voda sa používala aj na kúpeľné účely, liečili sa tu v miniatúrnych kúpeľoch choroby tráviacej sústavy a látkovej premeny.

V súčasnosti je Národnou prírodnou rezerváciou, rozkladajúcou sa na rozlohe 19,55 hektára, ktorá okrem samotnej kopy chráni aj vzácnu slanomilnú, suchomilnú a močiarnu vegetáciu.

Spišský Jeruzalem

Kaplnka na Sivej Brade je tiež súčasťou tzv. Spišského Jeruzalemu (sústava viacerých kaplniek), ktorý začína Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule a končí práve na Sivej Brade.