Tajchy z Banskej Štiavnice

Tajchy

Tajchy sú jazerá na strednom Slovensku, ktoré boli postavené pre potreby tunajších baní a dnes slúžia na rekreačné kúpanie v nádhernom prírodnom prostredí. Jazerá z Banskej Štiavnice sú umelé jazerá konštruované pre potreby historických mincovní.

Nedostatok vody uprostred hornatej ťažobnej lokality prinútil inžinierov hľadať riešenia. Bol navrhnutý a postavený šikovný systém privádzajúci vodu, ktorý bol jedinečný svojho druhu v Európe.

Cieľom bolo zhromaždiť dažďovú vodu tečiacu dole po horských svahoch a viesť ju do nádrží. Voda v jazerách bola potom dodávaná do baní a hút, kde riadila najrôznejšie stroje.

Jazerá v Štiavnických vrchoch

V horách Štiavnických vrchov bolo pôvodne asi 60 takýchto jazier. V súčasnej dobe existuje len tretina z nich. Najväčšie jazero je Počúvadlianske jazero, ktorého rozloha je 11,73 ha. Najvyššie, Ottergrundské jazero, sa nachádza na svahu vo výške 939 metrov nad hladinou mora.

Dnes neslúžia svojmu pôvodnému účelu, ponúkajú rozprávkovú letnú dovolenku pre milovníkov kempovania a vonkajších, prírodných bazénov.

Tajchy, Banská Štiavnica