Spišský hrad

Najväčší zrúcaninový hradný komplex – Spišský hrad

Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu, ktorý je s rozlohou vyše 4 ha jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov v strednej Európe. Spišský hrad sa spomína sa ako župný hrad už v 12. storočí. Spišský hrad je unikátny príklad vývoja hradnej architektúry nielen na Spiši, ale aj v celoslovenskom a európskom kontexte.

Slovensko, Zdroj: Pixabay

Jeho plošne rozsiahla románska dispozícia z 13. storočia je dokladom obrannej a obytnej funkcie hradu s opevneným hradným jadrom, románskym predhradím, refúgiom a dochovanými typologickými stavebnými druhmi, ako sú obranné veže, obytný kráľovský palác, cisterna, vstupné brány.

Spišský hrad

História Spišského hradu

Hrad bol spočiatku kráľovské sídlo a neskôr šľachtická rezidencia, bol hranicou umiestnenou na severe feudálneho starého maďarského štátu. Potom sa stal sídlom hlavy Spiša a tým zostal po mnoho storočí. V druhej polovici 15. storočia sa jeho nový majiteľ Štefan Zápoľský rozhodol prerobiť hrad na majestátne šľachtické sídlo.

V roku 1780 bol zničený požiarom a postupne sa z neho stávala ruina. Celkovému úpadku hradu bolo zabránené iba prostredníctvom zásahu ochrancov prírody.

Rozsiahle výskumy, konzervácia a vybudovanie expozície v posledných rokoch znamenali nové oživenie tejto významnej pamiatky a sprístupnenie celého areálu verejnosti.

Spišský hrad, Zdroj: Pixabay

UNESCO

V roku 1993 Spišský hrad a kultúrne pamiatky blízkeho okolia zapísali do Zoznamu pamiatok svetového dedičstva UNESCO a dostal sa tak medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta.

Spišský hrad

Bezplatné parkovisko pre návštevníkov Spišského hradu sa nachádza pod hradom na strane od Žehry. Z parkoviska k areálu hradu vedie pešia cesta.

Vstup do areálu hradu je možný len s platnou vstupenkou.