Slovenský raj

Slovenský raj – týmto krásnym menom poctený je kraj patriaci medzi najkrajšie na Slovensku. Je to v Spišskej župe v okolí Hrabušíc, v doline Hornátu.

Slovenský raj získal pomenovanie vďaka svojim vzácnym prírodným hodnotám a krásam. Tvoria ho zachované krasové planiny, riečne kaňony, rokliny a tiesňavy s vodopádmi, rozsiahly svet jaskýň a priepastí i bohato zastúpená fauna a flóra.

Národný park Slovenský raj

V roku 1964 bol ako prvý na Slovensku vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť. Aj keď je toto výnimočné územie, vyhlásené v roku 1988 za národný park, prísne chránené, môže spoznávanie jeho krás zažiť každý vďaka hustej sieti turistických chodníkov. Slovenský raj je pre turistov sprístupnený celoročne. Je rajom milovníkov prírody, turistiky a športu.

Vrchy a jaskyne Slovenského raja

Najvyšším vrchom je Ondrejisko. Podzemie ukrýva rozsiahly jaskynný systém. Najväčší sa vytvoril v útrobách vrchu Duča a jaskyniari ho nazvali Stratenská jaskyňa. Má 15 km a je druhou najdlhšou jaskyňou na Slovensku. Najznámejšou jaskyňou Národného parku je známa Dobšinská ľadová jaskyňa zapísaná do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Známe sú aj skalné útvary ako napr. Ihla či Tomášovskývýhľad, ktorý poskytuje nádherný pohľad do hlbokého kaňóna.  V zime sú Hornád a vodopády v tiesňavách zamrznuté. Vodopády sa menia naľadové kvaple a ľadopády.

Národný park