Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska. Je najväčšie a najtypickejšie krasové územie v strednej Európe. Je známe sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných i povrchových krasových javov a pestrou faunou.

Územie Slovenského krasu bolo 1. marca 1977 ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Jaskyne

Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V Slovenskom krase vznikli rozmanité krasové javy, ako napríklad jaskyne, priepasti, jazerá, kaňony, škrapy, závrty, ponory a vyvieračky. K najznámejším jaskyniam patria Domica, Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Mnohé ďaľšie ešte nie sú sprístupnené (Ardovská, Silická ľadnica, Drienovská, Brzotínska a iné).

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa je jedna z troch aragonitových jaskýň na svete a je zapísaná do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Zaujímavé sú tiež zvislé jaskyne a priepasti (Malá ľadnica, Bezodná priepasť, Brázda, Silická ľadnica, Zvonica, Zombor, Diviačia priepasť).

Najvyšším vrchmi Slovenského krasu sú Matesova skala (925 m n.m.) a Jelení vrch (947 m n.m.), najnižšie miesto nachádza na úpätí Plešivskej planiny (217 m n.m.).

Zaujímavosti Slovenského krasu


• najdlhšou a najhlbšou jaskyňou je jaskynný systém Skalistého potoka

• najnižšie položená klasická ľadová jaskyňa do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho klimatického pásma je Silická ľadnica (503 m n.m.). Prvý nákres jaskyne bol vydaný v Londýne ako práca Mateja Bela s opisom jaskyne

• najstaršia prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 1925 s výmerou 200 ha pod názvom Jasovské jaskyne

• najmenšou prírodnou rezerváciou je Pod Fabiankou o rozlohe 1,22 ha a najväčšou rezerváciou sú Brzotínske skaly o rozlohe 433,78 ha.

Hájske vodopády

Na území národného parku Slovenský kras sa nachádza 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 17 národných prírodných pamiatok (najmä jaskyne).

Je známe sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných i povrchových krasových javov a pestrou faunou.

Pestré prírodné podmienky Slovenského krasu ovplyvňujú vývoj a rozšírenie živočíšstva, v ktorom možno pozorovať miešanie horských, lesostepných a stepných druhov.

Niektoré z druhov sú endemické (endemity Slovenského krasu sú chudôbka drsnoplodá Klášterského a Rumenica turnianska).

Turistika

Nádherné prostredie Slovenského krasu môžu turisti využívať po celý rok. Región má bohatú sieť značených turistických trás, od nenáročných niekoľkohodinových až po viacdňové prechody. Ďaľšou možnosťou je cykloturistika, pre menej náročných sú k dispozícii trasy po asfaltových cestách, pre náročnejších horské trasy. V zime možno spoznávať okolité krásy na bežkách.

Slovenský kras

Vzhľadom na vysoký stupeň ochrany prírody (hlavne chránených živočíchov) je horolezecká činnosť v NP Slovenský kras časovo obmedzená na obdobie od 1.8. do 31.1. v niektorých lokalitách. Hlavným strediskom horolezectva na území NP Slovenský kras je NPR Zádielska tiesňava.