Piešťany

Mesto Piešťany

Mesto Piešťany sa nachádzaja v juhozápadnej časti Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste z roku 1113 je v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. pod názvom “Pescan”, odvodeného od “Piešťane”, ktorým sa označovali obyvatelia osady i samotná osada.

Termálny prameň

V 16. storočí, 2 km južne od starých Piešťan oproti termálnym prameňom, vzniká kúpeľná osada Teplice a chýry o liečivých účinkoch tunajších prameňov nedávajú na seba dlho čakať.

Najväčší rozkvet mesta Piešťany je spätý s rodinou Winterovcov, ktorí zrealizovali výstavbu najvýznamnejších liečebných domov, mostov či kultúrnych zariadení.

Piešťany

Liečivé zdroje

Prírodné liečivé zdroje – termálna minerálna voda a unikátne sírne liečivé bahno – boli základom pre vznik Piešťanských kúpeľov. V Piešťanoch pramení 10 žriediel prírodných liečivých minerálnych vôd s teplotou od 67 °C do 69 °C s obsahom minerálnych látok a voľných plynov.

Svetoznámymi sa stali vďaka moderným metódam liečby reumatizmu a iných ochorení pohybového aparátu, ale aj prekrásnemu kúpeľnému parku, bohatému kultúrnemu a spoločenskému životu, širokým možnostiam športového vyžitia a aktívneho oddychu.

I vďaka ideálnej polohe, bohatým tradíciám v oblasti kúpeľníctva a cestovného ruchu s ideálnymi možnosťami rekreácie a kúpeľnej liečby sa Piešťany stali vyhľadávaným kúpeľným mestom.

Pre návštevníkov Piešťan

Návštevníkov určite zaujmú aj každoročne organizované zaujímavé kultúrne podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Piešťanský hudobný festival, festival Lodenica, festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, Truck aréna, výstava kvetov Victoria Regia či divadelné stretnutie Piešťanské rendezvous.

Ak si viete predstaviť stráviť čas v prostredí špecifickej ospalej atmosféry, pokojne zurčiacich fontán, pomalým tempom sa prechádzajúcimi návštevníkmi, promenádnymi koncertmi, najväčším počtom slnečných dní, všadeprítomnou zeleňou, či poletujúcimi čajkami, zastavte sa, poseďte si na letných terasách kaviarní či pri západe slnka na Kolonádovom moste a plnými dúškami precíťte liečivú atmosféru kúpeľného mesta Piešťany.

SPA Piešťany

Historické pamiatky

Krásu regiónu môžete spoznávať aj cez bohatú kultúru a históriu mesta Piešťany. Na Kúpeľný ostrov sa môžete prejsť po historickom kúpeľnom promenádovom moste, na ktorom sa prezentujú aj niektorí výtvarní umelci.

Priamo na Kúpeľnom ostrove si môžte v podobe Napoleónskych kúpeľov, ktoré tvoria komplex troch najstarších kúpeľných objektov v Piešťanoch, vychutnať históriu.

• Kúpeľný promenádny most
• Riaditeľstvo kupeľov
• Pranier
• Rímskokatolícka cirkevná škola
• Vojenský kúpeľný ústav
• Kúpeľná dvorana – kursalon
• Liečebný dom Slovan
• Ružový mlyn
• Gymnázium
• Dom umenia
• Základná umelecká škola
• Rímskokatolícky farský kostol sv. Štefana kráľa
• Kúpeľná kaplnka pri kolonádovom moste
• Evanjelický a V. kostol
• Pomník obetiam 1.sv. Vojny
• Pomník Ludwiga van Beethovena
• Pomník Adama Trajana z Benešova
• Pomník oslobodenia
• Bronzové súsošie milenci
• Elekrárňa Piešťany
• Krajinský most
• Vodárenská veža
• Starý kláštor
• Napoleónske kúpele
• Termálne kúpalisko EVA