Panna Mária Trnavská

Obraz milosrdnej Panny Márie v Trnave možno nájsť v barokovej kaplnke v Bazilike svätého Mikuláša. Panna Mária Trnavská je kópia maľby z baziliky svätého Bonifáca a svätého Alexius v Ríme.

História

Tradícia hovorí, že svätý Alexius opustil Rím do Sýrie a žil tam ako pustovník. Po mnohých rokoch sa vrátil zo Sýrie s obrazom Panny Márie a žil v Ríme pod schodiskom v dome svojich rodičov. Po jeho smrti, sa jeho rodičia konečne dozvedeli, že to bol ich syn. Na tom mieste dali postavili kaplnku a umiestnili v nej obraz. Neskôr, bol postavený nad hrobom svätého Alexiusa kostol.

Predpokladá sa, že vypracovanie kópie umiestnenej v Trnave usporiadal kardinál počas svojich štúdií. Po návrate v roku 1585, položil obraz v Bazilike svätého Mikuláša.

Krvavé slzy

V roku 1663 sa objavili na obraze krvavé slzy. Následne bolo Maďarsko ohrozené Tureckými vojskami. Avšak, Turci Trnavu nenapadli, i keď vyplienili okolie. Obraz plakal trikrát počas vojny v roku 1708, konkrétne 5. júla, 10. augusta a 11. augusta. Potom bola založená komisia s cieľom vyšetriť plačúce prípady.

Uctievanie Panny Márie Trnavskej

Na základe výsledkov vyšetrovania arcibiskup Ostrihomu Kristián schválil, aby bola Panna Mária Trnavská verejne uctievaná, 19. decembra 1708. V roku 1710, vypukol v Trnave mor. Bezmocní ľudia z mesta, na čele s mestskou radou žiadali Pannu Máriu o pomoc. Po predchádzajúcom období pôstu, urobili oslavu Panny Márie a slúžili svätú omšu k požehnanému obrazu. Modlili sa, postili a 21. novembra 1710, v deň Panny Márie, vzali obraz a išli s ním ulicami. V tento deň mor zázrakom skončil.

Uctievanie Panny Márie neskôr prešlo obdobiami rozkvetu i nezáujmu. Po rokoch úpadku, bolo uctievanie oživené v roku 1940, kedy bola založená nová tradícia. V dnešnej dobe, veriaci navštevujú obraz, aby požiadali o božiu pomoc a poďakovali za udelené milosti.