UNESCO na Slovensku: Cesta časom a kultúrou

UNESCO na Slovensku: Cesta časom a kultúrou

Banská ŠtiavnicaShow me Slovakia21. apríla 2023

Slovensko je krajina s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, čo sa odráža aj v prítomnosti niekoľkých lokalít svetového dedičstva UNESCO. Od prírodných krás až po historické pamiatky, Slovensko má čo ponúknuť cestovateľom, ktorí majú záujem spoznávať jeho kultúrne a prírodné dedičstvo. V tomto článku by som Vám rada priblížila 10 najlepších lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku, ktoré ponúkajú návštevníkom jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

Vlkolínec

Vlkolínec je zachovalá tradičná obec nachádzajúca sa v Žilinskom kraji na Slovensku. Vyznačuje sa tradičnými drevenými domami a jedinečným vidieckym spôsobom života, ktorý sa po stáročia do značnej miery nezmenil.

Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí

Banská Štiavnica je historické mesto nachádzajúce sa na strednom Slovensku. V stredoveku bolo významným centrom ťažby striebra a jeho zachovalé historické centrum ponúka množstvo príkladov gotickej, renesančnej a barokovej architektúry.

Spišský hrad a kultúrne pamiatky s ním spojené

Spišský hrad je jedným z najväčších hradných komplexov v Európe a nachádza sa na východnom Slovensku. Pochádza z 12. storočia a po stáročia je dôležitým centrom politického a kultúrneho života v regióne.

Drevené kostolíky – Slovenské Karpaty

Táto lokalita pozostáva z ôsmich drevených kostolíkov nachádzajúcich sa v rôznych častiach Slovenska. Tieto kostoly sú vynikajúcim príkladom jedinečnej tradície stavby drevených kostolov, ktorá sa v regióne rozvíjala medzi 16. a 18. storočím.

Lokalitu tvorí deväť drevených objektov – osem chrámov a jedna (oddelená) zvonica: rímskokatolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické a artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku (kostol a zvonica) a gréckokatolícke chrámy v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej. 

Staroveké a pralesné bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy

Táto lokalita je nadnárodnou lokalitou, ktorú zdieľa 12 európskych krajín vrátane Slovenska. Pozostáva zo 78 samostatných oblastí prastarého a pravekého bukového lesa a je dôležitým príkladom pôvodného ekosystému bukového lesa, ktorý kedysi pokrýval veľkú časť Európy.

Mestská pamiatková rezervácia Bardejov

Bardejov je historické mesto nachádzajúce sa na severovýchode Slovenska. Jeho dobre zachovaná gotická a renesančná architektúra, opevnené hradby a centrálne námestie z neho robia vynikajúci príklad stredovekého európskeho mesta.

Bardejov

Levoča, Spišský hrad a súvisiace kultúrne pamiatky

Túto lokalitu tvorí historické mesto Levoča a neďaleký Spišský hrad, ako aj množstvo ďalších kultúrnych a historických pamiatok v okolí. Levoča je známa svojou zachovalou gotickou architektúrou a krásnym chrámom sv. Jakuba s Oltárom Majstra Pavla z Levoče.

Jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu

Táto lokalita pozostáva zo série vzájomne prepojených vápencových jaskýň nachádzajúcich sa v Maďarsku a na Slovensku. Jaskyne sú známe svojimi jedinečnými geologickými útvarmi vrátane stalaktitov a stalagmitov, ako aj svojou biodiverzitou.

Na záver možno povedať, že lokality svetového dedičstva UNESCO sú dôkazom jedinečnej identity a kultúrneho dedičstva našej krajiny. Či už ste fanúšikom histórie, milovníkom prírody alebo jednoducho hľadáte nezabudnuteľný cestovateľský zážitok, slovenské pamiatky UNESCO sa určite oplatí preskúmať.