Starý zámok Banská Štiavnica, Nový zámok Banská Štiavnica

Starý zámok Banská Štiavnica

Dominantnou pamiatkou mesta Banská Štiavnica, ktorá bola zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Starý zámok Banská Štiavnica stojaci na Trojičnom námestí.

Bazilika bola prestavaná na gotický kostol na začiatku 16. storočia.

Starý zámok Banská Štiavnica je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť.

Dnes na Starom zámku Banská Štiavnica sídli Slovenské Banské múzeum. Na zámku sú počas letnej turistickej sezóny organizované divadelné predstavenia a kultúrne programy.

Sídli tu expozícia o najstarších dejinách regiónu Baníci prichádzajú, expozície streleckých terčov, kováčstva, slávna fajkárska dielňa, či výstavy Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S. Veža ponúka efektný výhľad a ukážky historických hodinových strojov. Ako sa dýchalo v stredovekom žalári okúsite vo veži Himmelreich.

Nový zámok Banská Štiavnica

Na kopci nad mestom Banská Štiavnica, stojí od roku 1571 Nový zámok. Bol postavený ako turecká pevnosť v tvare veže so štyrmi baštami.

V dnešnej dobe sú tu vystavené expozície Slovenského baníckeho múzea, dokumentujúce tureckú vojnu na slovenskom území. Nedávno bola tiež otvorená expozícia o histórii dobrovoľného hasičského záchranného zboru v Banskej Štiavnici.

Nový zámok Banská Štiavnica, Zdroj: Pixabay