Starý a Nový zámok Banská Štiavnica

Starý zámok Banská Štiavnica

Dominantnou pamiatkou mesta Banská Štiavnica, ktorá bola zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Starý zámok stojaci na Trojičnom námestí.

Túto baziliku prestavali na gotický kostol na začiatku 16. storočia.

Starý zámok je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby ho prebudovali na pevnosť.

Dnes na Starom zámku Banská Štiavnica sídli Slovenské Banské múzeum. Počas letnej turisticej sezóny na zámku organizujú divadelné predstavenia a kultúrne programy.

Sídli tu expozícia o najstarších dejinách regiónu Baníci prichádzajú, expozície streleckých terčov, kováčstva, slávna fajkárska dielňa, či výstavy Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii vystavujú kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S. Veža ponúka efektný výhľad a ukážky historických hodinových strojov. Ako sa dýchalo v stredovekom žalári okúsite vo veži Himmelreich.

Nový zámok Banská Štiavnica

Na kopci nad mestom, stojí od roku 1571 aj Nový zámok. Zámok pôvodne postavili ako tureckú pevnosť v tvare veže so štyrmi baštami.

V dnešnej dobe tu Slovenské banícke múzeum vystavuje expozície, dokumentujúce tureckú vojnu na slovenskom území. Nedávno otvorili tiež expozíciu o histórii dobrovoľného hasičského záchranného zboru v Banskej Štiavnici.

Nový zámok Banská Štiavnica, Zdroj: Pixabay