Najvyšší drevený oltár

Kostol sv. Jakuba v Levoči

Najvyšší drevený oltár nielen na Slovensku, ale aj na svete, sa nachádza v Kostole sv. Jakuba v Levoči. Celý interiér Kostola sv. Jakuba možno označiť ako “múzeum stredovekého sakrálneho umenia”.

Majster Pavol z Levoče

Oltár je vysoký 18,6 m a široký 6,3 m. Patrí k vrcholom tvorby majstra Pavla z Levoče, ktorý ho zhotovil na začiatku 16. storočia a pracoval na ňom 10 rokov.  V predele oltára je výjav Poslednej večere.