Najkrajšie a najzaujímavejšie mosty na Slovensku

Najkrajšie a najzaujímavejšie mosty na Slovensku

Slovenské unikátyShow me Slovakia1. novembra 2017

Mosty na Slovensku

Kto by to bol povedal, že mosty na Slovensku sú zastúpené v počte až až 20 700. Niektoré dlhšie, iné kratšie, betónové, železobetónové, oceľové, masívne, klenbové, úzke, viacprúdové, lávky a pod. Taktiež je zaujímavé, že dĺžka slovenských železničnych a cestných mostov dosahuje viac ako 200 km.

Mosty majú viacero funkcií, i keď za najdôležitejšiu sa považuje spájanie brehov. Na druhej strane nám však poskytujú zaujímavý výhľad na okolitú krajinu a niektoré mosty na Slovensku patria medzi skutočné architektonické skvosty. Slovensko sa má čím pochváliť a my si predstavíme aspoň niekoľko najkrajších mostov spájajúcich slovenské brehy.

Nový most (most SNP), Bratislava

Most SNP sa v roku 2001 stal stavbou 20. storočia v kategórii mostných stavieb. Klenie sa nad riekou Dunaj a je to jednopylónový celozváraný zavesený most s vejárovým dizajnom. Zaujímavosťou je, že Most SNP nepodopiera v rieke ani jeden pilier. Na vyše štyristo metrov dlhej a takmer osemtisíc ton ťažkej stavbe sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, chodníky našli svoje miesto pod nimi. Kaviareň v tvare UFO a vyhliadková plošina sú neprehliadnuteľnými atrakciami. Veža sa nachádza vo výške 85 metrov.

Most SNP, Bratislava, Zdroj: Pixabay
Nový most (most SNP), Bratislava
Nový most (most SNP), Bratislava, Zdroj: Pixabay

Most Apollo, Bratislava

Najnovší Bratislavský most je nepochybne jednou z dominánt hlavného mesta Slovenska. Celková dĺžka premostenia je 835 metrov, výška oblúka Mosta Apollo dosahuje 36 metrov a jeho rozpätie je 231 metrov. Americká spoločnosť pre technické inžinierstvo udelila Mostu Apollo, ako jedinej európskej stavbe, ocenenie Opal Awards za najlepšiu stavbu sveta.

Most Apollo, Bratislava, Slovensko
Most Apollo, Bratislava, Slovensko, Zdroj: Pixabay

Diaľničný most, Považská Bystrica

Diaľničná estakáda prechádza priamo nad mestom Považská Bystrica, má dĺžku 969 metrov, čo z neho robí najdlhší mostný diaľničný celok na Slovensku. Diaľničný most je jedným z najviac medializovaných na našom území a právom získal ocenenie Stavba roka 2010. Dominantným prvkom sú zaujímavé pylóny vysoké 14 metrov.

Diaľničný most, Považská Bystrica
Diaľničný most, Považská Bystrica, Zdroj: Pixabay

Turecký most, Poltár

Most v Poltári zo 17. storočia v súčasnoti slúži len pre cyklistov a peších. Tretí najstarší zachovaný most svojho druhu na Slovensku patrí k významných technickým pamiatkam. Turecký most je turisticky vyhľadávanou destináciou a ozdobou mesta Poltár.

Chmarošský viadukt, Telgárt

Viadukt z minulého storočia sa nachádza v prostredí Horehronia a predstavuje harmonické spojenie techniky s prírodou. Viadukt je veľmi obľúbeným miestom železničiarov, ale aj fotografov. Nepochybne patrí medzi najzaujímavejšie železničné mosty s dĺžkou 113,6 m. Viadukt má deväť oblúkových otvorov, dosahujúcich výšku 18 metrov.

Chmarošský viadukt, Telgárt, Zdroj: Pixabay
Chmarošský viadukt, Telgárt, Slovensko
Chmarošský viadukt, Zdroj: Pixabay

Most Márie Valérie, Štúrovo

Most spájajúci Ostrihom v Maďarsku a Štúrovo na Slovensku dostal meno podľa bavorskej princeznej Alžbety, zvanej Sissi. Kedysi bol najdlhším mostom v Uhorsku, dnes má piliere zapustené až do hĺbky dvanásť metrov a jeho dĺžka je 514 m Most Márie Valérie bol nanešťastie počas 2. svetovej vojny zničený. Rekonštrukcie sa dočkal v roku 2001 a vďaka tomu, ho dnes môžme zaradiť medzi najkrajšie mosty na Slovensku.

Most Márie Valérie, Štúrovo, Zdroj: Pixabay

Kolonádový most, Piešťany

Mesto Piešťany a kúpeľný ostrov sú spojené najdlhším krytým slovenským mostom. Klenie sa nad riekou Váh a je národnou kultúrnou pamiatkou. Počas druhej svetovej vojny bol most zničený, no Pieštanci ho obnovili. Dielo architekta Emila Belluša je dnes súčasťou promenády kúpeľného mesta Piešťany.

Kolonádový most, Dolný Kubín

Drevený kolonádový most sa od roku 1994 klenie nad riekou Orava v Dolnom Kubíne. Krytý most, pripomínajúci oravskú ľudovú architektúru je dominantou obce a je využívaný cyklistami a chodcami.

Lávka cez Dunajec, Červený Kláštor

Najdlhší závesný most v strednej Európe, spájajúci brehy Dunajca, je bez stredovej opory. Zhotovený je z lepeného dreva a lávka má dĺžku 149,95 metra. Oceľový stožiar dosahuje výšku 28 metrov. Most umožňuje chodcom a cyklistom prejsť na poľskú časť Pieninského národného parku. Stavba je akoby zmenšenou napodobeninou bratislavského Mosta SNP, dokonca aj s náznakom známej veže.

Lávka cez Dunajec, Červený Kláštor, Zdroj: Pixabay
Lávka cez Dunajec, Červený Kláštor
Lávka cez Dunajec, Červený Kláštor, Zdroj: Pixabay

Dovalovec, Dovalovo (Liptovský Hrádok)

Dovalovec je diaľničný most nachádzajúci sa na Liptove. Má dĺžku 526,4 metra, s ktorou sa zaraďuje medzi najdlhšie cestné mosty na Slovensku. Na úseku Liptovský Hrádok – Hybe, kde prechádza ponad obec Dovalovo, 33 metrov nad terénom premosťuje údolie potoka Dovalovec a Belá. Z mosta je krásny výhľad na okolitú krajinu a neďaleké Tatry.

Dovalovec, Dovalovo
Dovalovec, Dovalovo, Zdroj: Pixabay

Na koniec článku by som rada uviedla niekoľko “naj” Slovenských mostov.

Železničné mosty na Slovensku

Najdlhší most

Most pri Šenkviciach s dĺžkou 740 m

Najdlhší hraničný most

Most medzi Slovenskom a Maďarskom v Komárne s dĺžkou 510 m

Najdlhší diaľnično-železničný most

Prístavný most v Bratislave, ktorý má spolu s prípojnými železničnými estakádami dĺžku 2 295 m

Najdlhší tehlový most

Bývalý Červený most v Bratislave s dĺžkou 215 m, dnes príjazdová estakáda Marcheggského viaduktu pri Devínskej Novej Vsi s dĺžkou približne 185 metrov

Najdlhší most v oblúku

Hanušovský viadukt s dĺžkou 389,9 m

Najväčšie rozpätie

Diaľnično-železničný Prístavný most v Bratislave s rozpätím 204,8 m

Najväčší železobetónový oblúkový most

Uľanský viadukt so svetlosťou klenby 55 m, ktorý je zároveň najväčšou stavbou svojho druhu vo východnej Európe

Najväčšie rozpätie oblúkového mosta

Dvojica mostov v Žiline s rozpätím 112 m

Najstaršie zachované mosty

Mosty v rámci železničnej trate Viedeň – Bratislava stavanej v rokoch 1844 až 1848 (napríklad Marcheggský viadukt)

Najvyššie položené mosty s normálnym rozchodom koľají

Mosty medzi Telgártom a Vernárom, nadmorská výška približne 940 m n. m.

Železničné mosty
Železničné mosty, Zdroj: Pixabay

Cestné a diaľničné mosty na Slovensku

Najdlhší most

Estakády pri Považskej Bystrici s dĺžkou 2 081 m, diaľnično-železničný Prístavný most v Bratislave, ktorý má spolu s príjazdovými estakádami dĺžku 2 582 m

Najväčšie rozpätie mosta

Most SNP v Bratislave s rozpätím 303 m

Najväčšie rozpätie oblúkového mosta

Most Apollo v Bratislave s rozpätím 231 m

Najväčšie rozpätie betónového mosta

Most Lafranconi v Bratislave s rozpätím 174 m

Najstarší zachovaný most

Zrejme kamenný most v Dravciach z 13. storočia

Najstarší zachovaný železobetónový most

Most v Krásne nad Kysucou z roku 1891

Najvyššie položené diaľničné mosty

Mosty pri obci Štrba, nadmorská výška približne 900 m n. m.

Dialničné mosty
Dialničné mosty, Zdroj: Pixabay

Kamenné mosty na Slovensku

Most s najväčšou svetlosťou oblúka

Most v Gelnici – svetlosť oblúka 16,2 m

Najdlhší celokamenný cestný most

Most v Krásne nad Kysucou s dĺžkou 53,6 m

Najdlhší kamenný most

Most pri kaštieli v Holíči s dĺžkou 54,6 m

Kamenné mosty
Kamenné mosty, Zdroj: Pixabay