Mestský zámok Banská Bystrica

Mestský zámok Banská Bystrica bol kedysi tvorený niekoľkými historickými budovami v centre Banskej Bystrice. Ich úlohou bolo chrániť ťaženie medi a dolovania striebra, ktoré predstavovalo prijem pre kráľovskú pokladnicu.

Banská Bystrica

Mestský zámok Banská Bystrica, charakteristická dominanta a symbol historického jadra mesta Banská Bystrica s typickou siluetou dvojice cibuľovitých veží je národná kultúrna pamiatka.

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta.

Farský kostol

Mestský hrad bol budovaný postupne. V 13. storočí bol postavený Farský kostol, ako prvý v tejto štruktúre a neskôr v 15. storočí boli pridané opevnenia.

Okrem farského kostola a opevnenia, do hradnej štruktúry patrí aj kostol Svätého kríža, ktorý bol postavený v roku 1452 a predhradie s vežou, ktorá bývala vstupnou bránou do zámku.

Mestský zámok Banská Bystrica sa nachádza v centre mesta.