Mestský hrad Kremnica

Múzeum mincí a medailí

Mestský hrad Kremnica je súčasťou NBS – Múzea mincí a medailí. Mestský hrad zahŕňa niekoľko stredovekých stavieb zo 14. až 15. storočia, chránené opevnením, ku ktorému sú pripojené mestské hradby.

Mestské hradby patria k najzachovalejšiemu mestského opevneniu na Slovensku.

Mestský hrad

Mestský hrad Kremnica je prístupný zo Štefánikovho námestia. Svojim architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia. Je to komplex stavieb z 13. – 15. storočia chránený dvojitým opevnením. Z obdobia renesancie je zachovaný toskánsky stĺp kazateľnice, ako aj krstiteľnica z ružového mramoru najvýznamnejšieho kremnického medailéra Krištofa Füssela. Kostol je požehnaný, konajú sa v ňom cirkevné obrady.

Kostol svätej Kataríny

Kostol svätej Kataríny, patrónky mesta, je dominantou hradného areálu. Po celé stáročia bolo zvykom, že stráže varovali ľudí pred nebezpečenstvom. Izba týchto strážcov je v súčasnosti využívaná na výstavné účely, a taktiež ponúka najkrajší výhľad na mesto a jeho okolie.

V rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Počas nej bol v kostole sv. Kataríny inštalovaný moderný organ, jeden z najkvalitnejších nástrojov na Slovensku.

Ak sa sem chcú návštevníci dostať, musia zdolať 127 krokov dlhé kamenné špirálové schodisko.

Múzeum v Kremnici

Múzeum ponúka návštevníkom mestského hradu v Kremnici aj historické a umelecké expozície v iných múzejných priestoroch: barokové plastiky na radnici, Archeologický výskum hradu a mestskej obrany v severnej veži a Kremnické zvony a zakladateľov zvonov.

Mestský hrad v Kremnici