Mestské opevnenie v Trnave

Mestské opevnenie v Trnave sa radí medzi najstaršie stredoveké opevnenia slovenských miest. Konštrukcia hradieb v Trnave si vyžiadala veľký rozvoj mesta.

Je pravdepodobné, že v čase výstavby opevnenia patrilo mesto k najväčším v Maďarsku. Hradby majú takmer pravidelný obdĺžnikový tvar s parametrami 800 x 700 metrov.

Trnava, Zdroj: Pixabay

Mestské hradby v Trnave

Postupne boli postavené mestské hradby, mestské brány, a systém ochrany na použitie vody. Niekoľko mostov prechádzalo cez vodnú priekopu na každej zo štyroch mestských brán. Spravidla sú ulice vedúce cez celé mesto prepojené dvojicou protiľahlých brán.

Mestské brány boli zničené v 19. storočí kvôli cestnej doprave. Napriek mnohým zásahom sa mestské opevnenie v Trnave zachovalo z pomerne veľkej časti do dnešných dní.