Lupčiansky skalný hríb

Slovenská Ľupča

V obci Slovenská Ľupča sa nachádza prírodná pamiatka Lupčiansky skalný hríb. V minulosti bol známy pod názvom Kozák. V jeho okolí možno nájsť i ďalšie cenné prírodniny, najmä skameneliny morských živočíchov dokladujúce niekdajšiu prítomnosť mora v tejto oblasti.

Hodnotu územia zvyšuje výskyt viacerých teplomilných druhov rastlín, ako sú poniklec slovenský, guľôčka bodkovaná, jagavka konáristá a iné. K Ľupčianskemu skalnému hríbu je problematickejší prístup, nakoľko k nemu nevedie oficiálny turistický chodník.

Lupčiansky skalný hríb, Slovensko.