Levický hrad, kaštieľ Dobó

Levický hrad

Levický hrad je najvýznamnejšou dominantou mesta Levice, ktorý tu stojí od konca 13. storočia. V minulosti bol strážnou pevnosťou, ktorá strážila cestu vedúcu k slovenských banských mestám.

V čase tureckých vojen, keď Turci obsadili územie južne od Levíc bola jeho úloha veľmi dôležitá. V lete 1664 tureckí vojaci utrpeli ťažkú ​​porážku, ktorá ich zastavila v postupe do centrálnej časti krajiny.

Táto bitka je známa ako bitka pri Leviciach. Po roku 1709 zámok postupne strácal význam ako vojenská pevnosť.

Kaštieľ Dobó

Kaštiel Dobó nesie meno svojho majiteľa, grófa Štefana Dobó, jedného z hrdinov tureckej vojny. Zámok bol postavený v druhej polovici 16. storočia a je najrozsiahlejšou štruktúrou celého zámockého areálu. Dnes je hrad sídlom Tekovského múzea, ktoré vystavuje archeologické, historické, etnografické a prírodné zbierky zhromaždené v regióne. Na zámku sa konajú rôzne akcie – hradný festival je teraz viac atraktívny, pretože sa koná v novo skonštruovanom amfiteátri.