Slovenská kultúra

Slovenská kultúra je veľmi bohatá na folklór i históriu.

Folklór

Každá oblasť má svoj vlastný charakter, svoj vlastný folklór a kultúrne pamiatky. Slovensko sa môže pochváliť množstvom majestátnych, kultúrnych, historických budov.

Hrady

Na našom území existuje viac ako 100 hradov a tento počet prinajmenšom zdvojnásobujú pánske domy, postavené v rôznych historických epochách. V minulosti ich majitelia riadili život krajiny i jej obyvateľov. Každý zámok alebo kaštieľ mal tiež záhradu, prípadne park. Takéto vlastníctvo drobnej šľachty, možno vidieť v takmer každej obci na Slovensku.