Kostol sv Egídia – Bardejov

Najvýznamnejšou pamiatkou na hlavnom námestí v Bardejove, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, je farský kostol sv Egídia.

Kostol sv. Egídia

Hlavná loď a kostol ako celok boli dokončené v rokoch 1513-1518. Všeobecne jednoduchá architektúra kostola obsahuje mnoho hodnotných detailov a umeleckých diel. Patrí sem 11 gotických krídlových oltárov postavených v období medzi 1460 a 1520, bočný oltár Narodenia Pána, ktorý je považovaný za najcennejší. Socha na oltári svätej Barbory, vyrobená pravdepodobne v dielni Majstra Pavla z Levoče, je považovaný za vrchol rezbárskej slovenskej práce.

Pápež Jan Pavol II. vymenoval v roku 2001 kostol sv Egídia za menšiu baziliku.