Klietka hanby v Levoči

Klietka hanby

Predpokladá sa, že klietka hanby v Levoči je jedinou pôvodnou klietkou hanby, ktorá sa na Slovensku zachovala. Stredoveký pranier, zhotovený zo železných tyčí, zdobený paradoxne kovovými ľaliami a srdcami – symbolmi lásky a nevinnosti, pochádza zo 16. storočia.

Levoča, Zdroj: Pixabay

Trest v klietke hanby

Klietka dnes stojí vedľa Radnice a záujemcovia sa do nej môžu dať zavrieť i bez previnenia. V klietke si v minulosti odpykávali vinníci priestupky, na ktoré sa nevzťahovali hrdelné tresty. Avšak, v minulosti mal byť pobyt v klietke pre previnilca potupou i príučkou a okoloidúcim dostatočnou výstrahou. Trest sa preto vykonával počas jarmokov, kedy bolo na námestí veľké množstvo ľudí. Tí zvyčajne častovali odsúdeného prejavmi pohŕdania.

Verejnej hanbe boli takýmto spôsobom údajne najčastejšie vystavené ženy, ktoré sa po zažatí lámp objavili v uličkách nočnej Levoče bez sprievodu muža.

Klietka hanby v Levoči