Šaštín-Stráže: Kláštor a kostol Panny Márie sedem bolestnej

Jedným z centier Panny Márie sedem bolestnej, patrónky Slovenska je Kláštor a kostol Panny Márie sedem bolestnej – Šaštín-Stráže, ktorý navštevujú tisíce pútnikov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Šaštín – Stráže

Mesto Šaštín-Stráže je známe v zahraničí ako pútnické miesto, kde ľudia môžu vidieť sochu Panny Márie. Pápež Urban VIII potvrdil štatút mesta. V roku 1733 bola objednaná socha a následne postavený pútnický kostol a kláštor.

História

Kostol bol vysvätený za prítomnosti cisárovnej Márie Terézie a cisára Františka I. Lotharingia. Socha Panny Márie sedem bolestnej bola presunutá do hlavného oltára z červeného mramoru. Pápež Pavol VI vyhlásil kostol Panny Márie sedem bolestnej za baziliku, prvú na Slovensku.

Šaštín – Stráže