Kaštieľ a zámok Topoľčianky

Topoľčianky

Kaštieľ a zámok Topoľčianky je dnes považovaný za jednu z najčistejších a najkrajších príkladov architektúry v klasicistickom slohu na Slovensku.

Obec Topoľčianky, ktorá sa nachádza severne od mesta Zlaté Moravce na úpätí hory Tríbeč sa môže pochváliť rozsiahlou anglickú záhradou, ktorú poskytuje malebný klasicistický zámok tvoriaci južne krídlo starého hradu.

História kaštieľa

Kaštieľ a zámok Topoľčianky v minulosti slúžil ako letné sídlo habsburského kráľovského domu. Po 1. svetovej vojne, ale tiež slúžil ako letné sídlo československých prezidentov. Práve preto v tej dobe prešiel kaštieľ dôkladnou rekonštrukciou. T. G. Masaryk, prvý prezident Československej republiky, veľmi rád odpočíval a pracoval práve na tomto mieste.

Dnes môžu návštevníci kaštieľa a zámku Topoľčianky obdivovať knižnicu s viac ako 14.000 zväzkami, ktoré z nej robia jednu z mála plne zachovaných zámockých knižníc na Slovensku.

Kaštieľ a zámok Topoľčianky je monumentálny renesančný objekt s klasicistickým priečelím, postavený v 15. stor., prestavaný na renesančnú pevnosť. Letné sídlo Habsburgovcov, do r. 1950 letné sídlo prezidenta republiky. V časti kaštieľa je múzeum dobového nábytku. V rozsiahlom parku je poľovnícky kaštieľ z r. 1910.

Dnešný objekt vznikol na mieste nížinného opevneného hradu z 15. storočia s mohutnou obytnou vežou, ktorej základy sú pod úrovňou dnešného nádvoria.

Kaštieľ v Topoľčiankach bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.