Jaskyne

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Nachádza sa priamo v Tatranskom národnom parku. Patrí medzi prvé jaskyne v Európe, v ktorej sa zaviedlo elektrické svetlo.Počas návštevy budete prechádzať obrovskými sálami a tenšími chodbami, vaša pozornosť sa upriami na priepasti a sintrové vodopády. K dispozícii je i Hudobná sieň, ktorá dostala svoje meno podľa zvuku kvapiek dopadajúcich na vodnú hladinu jazera. Vďaka výborným akustickým podmienkam tu boli organizované koncerty reprodukovanej vážnej hudby. V posledných rokoch sa jaskyňa používa na liečebné speleoklimatické pobyty.

Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 890 m a je prístupný serpentínovým chodníkom z Tatranskej kotliny pričom treba prekonať výškový rozdiel 122 m. V súčasnosti vedie prehliadka jaskyne po trase dlhej 1370 m (trvanie prehliadky 70 minút).

Belianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia, nachádza sa na južnom okraji obce Bystrá v tesnej blízkosti rekreačného strediska Tále. Jaskyňa je v terajšom stave sprístupnená od roku 1968 a jej súčasná prehliadková trasa má dĺžku 580 m a prehliadka trvá 45 minút. V jednej z jej častí, v tzv. Spodnej partizánskej sieni sa úspešne aplikuje liečenie chorôb dýchacieho ústrojenstva pomocou speleoterapie.

Bystrianska jaskyňa

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody sa nachádza 13 km južne od Liptovského Mikuláša v Nízkych Tatrách, na pravej strane Demänovskej doliny, niekoľko kilometrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná. Predstavuje morfologicky najpestrejšiu časť Demänovského jaskynného systému. Má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá ju radí medzi najkrajšie jaskyne v Európe.

Návštevníci jaskyne majú k dispozícii dve prehliadkové trasy, dlhšia meria 2 150 m (trvanie prehliadky 100 minút), kratšia 1 150 m (trvanie prehliadky 60 minút). V Demänovskej jaskyni slobody sa nachádza množstvo rozšírených priestorov – siení a dómov s prekrásnou sintrovou výzdobou. Najväčší je Veľký dóm s rozmermi 75 m, 45 m a 65 m. Okrem úsekov podzemného riečiska Demänovky môžu návštevníci jaskyne na prehliadkových trasách vidieť aj jaskyňové jazierka. Veľké jazero dosahuje obdivuhodnú dĺžku 52 m, hlboké je 7 m. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu (94 až 99 %) v jaskyni je vhodná na speleoterapeutické využitie. Úspešne sa tu liečia choroby dýchacích ciest a alergie.

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň, pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne. Atraktívna a turistami vyhľadávaná ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň na svete. Po Dobšinskej ľadovej jaskyni v Slovenskom raji je druhá najväčšia svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa na pravej strane Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Leží v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne je v brale Bašta.

Z jaskynných chodieb zaradili 850 m do prehliadkovej trasy (trvanie prehliadky 45 minút). Jaskynné priestory v troch vývojových úrovniach pozostávajú z oválnych, riečne modelovaných chodieb so stropnými a bočnými korytami (Čierna galéria, Jazerná chodba, Medvedia chodba) a dómovitých priestorov dotvorených rútením a mrazovým zvetrávaním (Štrkový dóm, Veľký dóm, Kmeťov dóm, Belov dóm, Halašov dóm, Dóm trosiek). Od vchodu klesajú do hĺbky 40 až 50 m.

Demänovská ľadová jaskyňa je známa nálezmi kostí medveďa jaskynného, ktoré ľudia v minulosti považovali za dračie pozostatky a podľa toho ju nazývali „Dračia jaskyňa“. V jaskyni žije desať druhov netopierov.  Očarujúco pôsobí najmä jej spodná časť s ľadovými kvapľami a vodopádmi.

Demänovská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa leží v Slovenskom raji a patrí k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V Európe sa nikde mimo alpskej oblasti nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25 m. Nachádza sa na okraji Slovenského raja. Jej vchod, nazývaný aj „Ľadová diera“, sa nachádza na severnom svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom doliny Hnilca. Dobšinská ľadová jaskyňa je súčasťou systému Stratenskej jaskyne. Dosahuje dĺžku 1483 m a vertikálne rozpätie 112 m, patrí k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe.

V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Navštívilo ju viacero významných osobností, okrem iných aj bulharský cár a srbský kráľ. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského. V minulosti sa v jaskyni organizovalo letné korčuľovanie.

V spodnej časti jaskyne sa udržiava studený vzduch, ktorý sa ani v lete neohreje nad hranicu bodu mrazu.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Gombasecká jaskyňa

Sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras a je známa najmä výskytom sintrových brčiek -tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov.

Vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Gombasecká jaskyňa patrí medzi najmladšie slovenské jaskyne. Dĺžka prehliadkovej trasy s prevýšením 43 m je 530 m a jej absolvovanie trvá približne 30 minút.

Najvzácnejšiu výzdobu tvoria tenké sintrové brčká, ktoré miestami dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa tu aj iné formy stalaktitov a stalagmitov, ako aj rôzne sintrové kôry. Zaujímavá je priestranná Mramorová sieň, ktorej kužeľovité stalagmity pripomínajú tropické mraveniská.

V roku 1968 začali v Gombaseckej jaskyni, ako v prvej jaskyni na Slovensku, využívať speleoterapiu, predovšetkým na liečbu respiračných chorôb.

Gombasecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňa

V Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch pri Harmanci sa nachádza Harmanecká jaskyňa so snehobielou kvapľovou výzdobou. Vďaka snehobielemu sfarbeniu sa nazýva aj „Biela jaskyňa“. Podzemné priestory zahrňujú chodby, siene a dómy, založené na vrstvových plochách a tektonických poruchách. Vyzdobujú ju útvary všetkých druhov. Pozoruhodné sú biele pagody, sintrové jazierka, nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi v Gotickom dóme a Kamenná váza vo Veľkom dóme, ktorá je aj v znaku Harmaneckej jaskyne. Najkrajšou výzdobou vyniká Biely dóm a Klenotnica.

V roku 1950 bola sprístupnena verejnosti. Prehliadková trasa meria 1 020 m a jej absolvovanie trvá približne 60 minút. Dodnes jaskyniari objavili 2 763 m jaskynných chodieb.

Jaskyňa Domica

Domica “Pýcha Gemera” je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Prehliadkové trasy

V jaskyni sa nachádzaju dve prehliadkové trasy, dlhšia meria 1 180 m (trvanie prehliadky 60 minút), kratšia 780 m (trvanie prehliadky 45 minút). Súčasťou prehliadky je i plavba člnom po podzemnom toku Styx. Jaskyňa púta pozornosť aj početným druhovým zastúpením netopierov (16 druhov, asi 1500 kusov).

Dominujú v nej horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení. Známy je napríklad Majkov dóm s kaskádovými jazierkami nazývanými Rímske kúpele. Verejnosti ju sprístupnili až v roku 1932.

Natáčanie filmov

Zaujímavosťou je, že jaskyňu Domica využili aj filmári na nakrúcanie slávnej rozprávky Soľ nad zlato. Domica je prepojená s jaskyňou Čertova diera – spolu dosahujú dĺžku 5358 m.

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku, ktorá sa nachádza neďaleko prekrásneho Smolenického zámku a jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. Predstavuje sústavu užších puklinových chodieb s čarokrásnou kvapľovou výzdobou. Dosahuje dĺžku 680 m. Návštevníci môžu jej krásu obdivovať na prehliadkovej trase dlhej 450 m. Trvanie prehliadky jaskyne je 35 minút.Osobitnú pozornosť si zaslúžia kvapľové záclony s pozoruhodným zúbkovým lemovaním. Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal výstižný názov Slonie uši.

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Dostala svoj názov od nálezov veľkého množstva netopierích kostričiek, starých asi 6000 rokov.

Jaskyňa Zlá diera

Od roku 1999 je na severovýchode Slovenska sprístupnená Jaskyňa Zlá Diera pri obci Lipovce. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si návštevníci svietia tradičnými jaskyniarskymi karbidkami, prípadne môžu použiť vlastné svetlo Základná trasa trvá približne 40 minút. Je fyzicky nenáročná, vhodná aj pre malé deti.

Jasovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa sa nachádza na výbežku Slovenského krasu na okraji obce Jasov. Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola zaradená vďaka svojmu významu a  výzdobe.

Najstaršia sprístupnená jaskyňa

Je to najstaršia sprístupnená jaskyňa na území Slovenska. Viaceré časti jaskyne dekoruje bohatá sintrová výplň. Pozornosť pútajú pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády, bubny, brčká a iné formy. V jaskyni sa nasli pozostatky jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny. Najmä v zimnom období sa v jaskyni zdržuje asi 19 druhov netopierov. Jasovská jaskyňa je veľmi významnou chiropterologickou lokalitou.

Prehliadková trasa

Súčasná prehliadková trasa meria 720 m a jej absolvovanie trvá približne 45 minút. Túto jaskyňu pravdepodobne objavili mnísi z miestneho kláštora a verejnosti bola sprístupnená v roku 1846. Na stenách jaskyne sú zachované historické nápisy.

Priestor nazývaný ako Dóm netopierov sa využíva na speleoklimatickú liečbu alergických a astmatických ochorení.

Jasovská jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

Nachádza na severnom úpätí Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, pri okraji Rožňavskej kotliny neďaleko obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Krásnohorskú jaskyňu môžete navštíviť v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji, a teda máte možnosť zažiť podmienky, ktoré sú podobné tým, aké majú jaskyniari pri objavovaní podzemných priestorov. Je ďalším unikátnym výtvorom prírody zapísaným v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Najväčší kvapeľ

Jej raritou je najväčší kvapeľ v miernom klimatickom pásme. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, ktorý s výškou 34 m (s priemerom základne vyše 12 m). Donedávna bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Aj keď to už dnes nie je pravda, je to monumentálny výtvor prírody, ktorý nemá v jaskyniach mierneho klimatického pásma obdobu.

Celková dĺžka jaskyne je 1355 m.

Krásnohorská jaskyňa

Malá Stanišovská jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v severnej časti Jánskej doliny a jej vstup leží vo výške 766 metrov nad morom. V roku 2010 sa Stanišovská jaskyňa stala štvrtou turisticky sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Prehliadka trvá 45-60 minút. Hneď pri vchode dostane každý návštevník čelovku a ujme sa ho inštruktor, ktorý dokáže pútavo priblížiť všetky zaujímavosti – napr. aj to, že jaskyňa je obľúbeným zimoviskom netopierov. Tak sa dobre obzerajte, môžete tu objaviť až 7 druhov. Preskúmať jaskyňu je obrovská výzva a zábava i pre deti.

Stanišovská jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

V Revúckej vrchovine na strednom Slovensku sa nachádza doslova svetová rarita a unikátny prírodný jav podzemného krasu – Ochtinská aragonitová jaskyňa. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Svetový unikát

Táto jaskyňa je mimoriadne cenná, patrí medzi jednu z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete. Jej hodnotu vytvára aragonitová výzdoba, ktorá je jediná svojho druhu v strednej Európe.

Vnútro jaskyne a výzdobu netvoria stalaktitové a stalagmitové kvapľové formy, ale akési trsy, vetvičky a kríčky mliečne bielych výtvorov z argonitu podobných trsom koralov, ktoré vytvárajú neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto sa považuje Sieň Mliečnej dráhy. Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej dráhe. Ojedinelosť a svetová jedinečnosť snehovo bielych kríčkov zaujme každého návštevníka.

Prehliadka jaskyne trvá 30 minút.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Jaskyňa Silická ľadnica

Jaskyňa Silická ľadnica ukrývajúca sa v lesoch západne od obce Silica v Rožňavskom okrese je najnižšie položenou ľadovou jaskyňou v Európe. Pred zaľadnením ju obývali pravekí ľudia, čo dokazuje množstvo archeologických nálezov. V súčasnosti ju obývajú už len drobné jaskynné živočíchy, často však veľmi vzácne.

Vstupná portálová časť jaskyne, z ktorej možno nahliadnuť i do chladného útrobia s menšími útvarmi ľadovej výzdoby, je voľne prístupná verejnosti, vstup do hlbších častí jaskyne je však zakázaný a nebezpečný.

Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Silická Ľadnica

Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa bola v roku 1972 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a nachádza sa vo Važeckom krase na západnom okraji obce Važec medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. Jaskyňu bohato zdobia kvapľové útvary – čisto biele a stále živé stalaktity, stalagmity i stalagnáty, pozoruhodné sú aj Korálové jazierka a nástenné vodopády.

V súčasnej podobe ju môžu v dĺžke 235 m návštevníci obdivovať od roku 1954. Trvanie prehliadky je 25 až 40 minút.

Raritou sú kosti medveďov jaskynných, ktorí tu vyhynuli približne pred 15-tisíc rokmi. Ich kosti sa vo veľkom množstve nachádzajú v naplaveninách chodby nazývanej Kostnica.

Važecká jaskyňa