Iža

Limes Romanus

Rimania postavili obranný systém zvaný Limes Romanus pri rieke Dunaj. Jedna z pokročilých pevnosti stála vedľa obce Iža, neďaleko od Komárna.

Pozostatky tohto systému predstavujú jednu z najvýznamnejších rímskych pamiatok na Slovensku. V lokalite Leányvár alebo hradu Dívčí, archeológovia objavili jednu z najväčších rímskych stavieb na našom území, označovanú ako Barbarič.

Rimania na Slovensku

Pevnosť bola postavená Rimanmi v 2. storočí ako takzvaná medzná stanica. Jej pôvod sa datuje podľa nájdených mincí z doby cisára Marka Aurélia. Do dnešných dni sa zachovali len zvyšky kamenného opevnenia, fragmenty múrov v tesnej blízkosti severnej brány a časť južného opevnenia.

Archeologické nálezy z obce Iža boli presunuté do ​​Komárna, Ponitrianskeho múzea v Nitre a na zámok v Bratislave.