Zámok Zvolen, Hrad Zborov, Zámok Zniev

Zámok Zvolen

Zámok Zvolen je najvýraznejší rys a symbol centrálneho Slovenska. V blízkosti zámku je umiestnený obrnený vlak, ktorý pripomína Slovenské národné povstanie.

Goticko – renesančný zámok bol pôvodne lovecký zámoček a vila uhorských kráľov. Kazetový strop v Kráľovskej sále, ktorý predstavuje 78 portrétov rímskych a nemeckých cisárov, sa zachoval do dnešných dní.

Zámok v súčasnej dobe spravuje Slovenská národná galéria, ktorá ho využíva predovšetkým na výstavy. Každé leto sa na nádvorí zámku koná divadelný festival s názvom Zvolenské zámocké hry.

Zámok Zvolen

Hrad Zborov

Neďaleko od Bardejova sú ruiny hradu Zborov, nazývaného tiež Makovica. Jeho účelom bolo chrániť cesty spájajúce Maďarské kráľovstvo s Poľskom. Cisárske vojská bojujúce počas povstania v roku 1684 hrad napadli a zničili. Prežili iba steny veľkého renesančného zámku.

Zámok Zniev

Vysoko nad dedinou Kláštor pod Znievom, v horách Malej Fatry, sa nachádza zrúcanina hradu Zniev. Ide o druhý najvyššie položeny hrad na Slovensku (985 m).

Zámok bol podpálený vojskami a nakoniec i vyhorel. Upadol do rozpadu a po 18. storočí už z neho zostali len ruiny, ktoré ponúkajú široký výhľad na Turčiansku kotlinu.