Hrad Slovenská Ľupča a Zámok Revište

Hrad Slovenská Ľupča

Jeden z najlepšie zachovaných slovenských hradov stojí nad obcou Slovenská Ľupča. Hrad Slovenská Ľupča bol súčasťou vena kráľovien z Uhorského kráľovstva.

Vďaka svojej polohe v blízkosti rozsiahlych lesov, ktoré sú plné zvery, bol panovníkmi často navštevovaný. V 19. storočí ho vlastnil štát, ktorý od roku 1873 používal hrad ako sirotinec. Neskôr sa o hrad staral žensky mníšsky rád a to aj počas Slovenského národného povstania, v 2. svetovej vojne nacisti premenili hrad na väzenie pre rebelov.

Hrad Slovenská Ľupča

Zámok Revište

Zrúcanina hradu Revište v blízkosti Hliníku nad Hronom sa nachádza uprostred romantického prostredia. Stojí na vrchole strmej skaly asi 100 m nad riekou Hron. Hrad bol postavený v 14. storočí ako súčasť ochrany centrálnych českých banských miest a obchodnej cesty pozdĺž Hrona.

V roku 1678 žoldnieri Imricha Thökölyho dobyli hrad a premenili ho na trosky. Tento útok prežili iba niektoré hradné múry.