Hrad Ľubovňa

Stará Ľubovňa

Na vápencovom útese vysokom 711 m nad mestom Stará Ľubovňa stojí hrad Ľubovňa. V minulosti sa tu stretávali panovníci a je to tiež miesto, kde boli ukryté poľské korunovačné klenoty a kde bol kráľ Madagaskaru, Móric Beňovský uväznený.

Hrad Ľubovňa bol postavený na prelome 13. a 14. storočia. Okrem ochrany bývalej poľsko-maďarskej hranice, bolo jeho úlohou zabezpečiť dôležitú obchodnú cestu do Poľska. Hrad bol sľúbený poľským kráľom a stal sa sídlom poľských starostov.

Hrad Ľubovňa, Zdroj: Pixabay

Prostredníctvom rekonštrukcie, ktorá bola vykonaná po veľkom požiari v roku 1553, hrad Ľubovňa získal modernejší tvar renesančnej pevnosti. Po návrate spišských miest pod maďarskú vládu sa právomoci hradu zmenšili a hrad sám upadol do rozpadu. Neskôr bol úspešne zrekonštruovaný a začalo fungovať hradné múzeum.

V roku 1991, bola hradná kaplnka prestavaná a znovu vysvätená. Pravidelné omše sa v kostole konajú dodnes.

Ľubovniansky hrad

Prehliadky hradu

Prehliadku expozícií hradu Ľubovňa môžete absolvovať so sprievodcom alebo prostredníctvom sprievodných textov v 9. jazykových mutáciách.

V roku 2010 dalo Ľubovnianske múzeum vyrobiť dôveryhodné kópie poľských korunovačných klenotov na expozičné účely.

Najstaršou časťou hradu je kruhová veža s mohutnými opornými piliermi a priľahlý gotický palác. Obe pôvodne opevnené stavby, stoja na najvyššom bode brala, boli ohradené obvodovým múrom a do objektu sa vstupovalo bránou v múre.

Ľubovňa, Slovensko, Zdroj: Pixabay