Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave

Františkánsky kostol

Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave je veľmi starý. Jedná sa o najstaršiu zachovanú sakrálnu stavbu v Bratislave.

Niektoré zdroje hovoria, že Františkánsky kostol Zvestovania Pána bol postavený kráľom Maďarska Ladislav IV na počesť víťazstva nad kráľom Přemyslom Otakarom II v slávnej bitke pri Moravskom poli v roku 1278. Hlavný oltár je z polovice 18. storočia a nesie obraz Nanebovzatia Panny Márie z konca 19. storočia. Obraz bol vyrobený v súlade s pôvodnou maľbou z 18. storočia.

Tradičné obrady

Tradičné obrady, ako je napríklad korunovácia mali svoje miesto vo františkánskom kostole. Susediaci Františkánsky kláštor bol svedkom niekoľkých historických udalostí, ako zvolenie primátora v stredoveku alebo zvolenie prvého habsburského uhorského kráľa Ferdinand I.. Ten vládol v roku 1526 v Maďarsku, takmer 400 rokov.