Dóm sv. Alžbety

Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Dominantou námestia Košíc je monumentálny gotický Dóm sv. Alžbety. Je najväčším kostolom na Slovensku a najvýchodnejšie sa nachádzajúca gotická katedrála západného typu v Európe. Dóm sv. Alžbety nie je najstaršia budova v Košiciach a ani najstarší kostol, dokonca nie je zachovaný tak, ako ho počas storočí postavili a nie je ani dostavaný.

Dóm Sv. Alžbety, Zdroj: Pixabay

Dóm Sv. Alžbety začali stavať z núdze, lebo predošlý kostol na tom istom mieste poškodil požiar (okolo r. 1378-1380). Najprv obostavali zvyšky pôvodného, menšieho. Stavali ho už aj na vtedajšie pomery obrovský, ako keby tušili, že raz sa stane sídelným kostolom biskupa – katedrálou (1804). I dnes je Dóm Sv. Alžbety rozlohou najväčšou katedrálou na Slovensku. Budoval sa za podpory viacerých panovníkov a počas viac než storočia sa tu vystriedali viacerí majstri.

Košice Dóm Sv. Alžbety

Dóm

Zhruba pod poslednou freskou je jediná vec, o ktorej sa predpokladá, že by mohla byť ešte z predošlého kostola. Je to bronzová románska krstiteľnica.

Jeho pozdĺžna os je 60,5 m a jeho priečna os je dlhá 39,5 m. Kopula severnej veže je vysoká 58,5 m. Stavba kostola prebiehala pod kráľovským dozorom v niekoľkých etapách od roku 1380, niektorí dokonca tvrdia, že ešte nebola dokončená.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať hlavným oltárom Sv. Alžbety, ktorý obsahuje najväčšiu európsku sadu 48 gotických malieb. Okrem ústredného oltára sv. Alžbety sú starobylé ešte dva. Hneď napravo oltár Navštívenia Panny Márie a oltár sv. Antona Paduánskeho.

Hore vo svätyni nad hlavným oltárom je jeden jednohlavý orol – luxemburský a druhý dvojhlavý – ríšskonemecký. Naznačujú nám, kedy bola dokončená svätyňa. Bolo to vtedy, keď sa Žigmund Luxemburský stal aj ríšskonemeckým cisárom. Vpredu je balkón, ktorý zrejme slúžil pre spevákov alebo počas pašiových hier kedy mohol predstavovať nebesia.

Liturgické predmety zahrňujúce najcennejšie diela zlatníka J. Szilassyho klasifikovali ako národnú kultúrnu pamiatku.

Dóm sv. Alžbety je magnetom pre turistov. Tí v ňom môžu vystúpiť po dvojitom točitom gotickom schodisku, jednom z piatich v Európe, pozrieť sa do hrobky vodcu najväčšieho protihabsburského povstania v Uhorsku Františka II. Rákocziho či vystúpiť do 50 metrovej výšky a mať najkrajší výhľad na Košice z dómskej veže.

Dóm svätej Alžbety, Zdroj: Pixabay