Čičmany a Vlkolínec

Pamiatkové rezervácie

Vlkolínec a Čičmany sa stali pred 40 rokmi, pamiatkovými rezerváciami. V oboch obciach je chránený typ osídlenia a pôvodné drevené stavby. Vzdialenost medzi Vlkolíncom a Čičmanmi je asi 120 kilometrov.

Vlkolínec

Najznámejší skanzen na Slovensku je zrejme Vlkolínec, toto múzeum v prírode tvorí pôvodná dedinská zástavba. V obci so štyridsiatimi drevenicami zo 16. až 19. storočia žije dnes dvadsať stálych obyvateľov. Vlkolínec bol v roku 1993 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na základe komparatívnej štúdie ICOMOS bola vyhodnotená ako najlepšie zachované sídlo tohto typu v Karpatskom oblúku.

Vlkolínec, Slovensko. Zdroj: Pixabay

V pamiatkovom fonde je zapísaných 73 objektov, z ktorých väčšinu tvoria drevenice, respektíve hospodárske dvory.

Východiskom do tejto slovenskej osady Vlkolínec je časť Ružomberka – Biely Potok. Pôvodne to bola osada drevorubačov, pastierov a poľnohospodárov. Jedna z povestí hovorí, že názov tejto obce bol odvodený od vlkov v tejto lokalite.

Vlkolínec

Vzácnymi stavbami obce Vlkolínec sú dvojpodlažná zrubová zvonica z roku 1770 a barokovo – klasicistický kamenný rím.kat. kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875. V tesnej blízkosti kostola je obecný cintorín so zachovalými kamennými a kovovými náhrobnými krížmi. V obci je aj muzeálny objekt – Roľnícky dom s expozíciou pôvodného bývania, používania predmetov v domácnosti, v poľnohospodárstve. Zaujímavým objektom je aj budova bývalej školy, v ktorej je umiestnená výstava umeleckých diel a loveckých trofejí.

Mimo intravilánu obce Vlkolínec sa nachádzajú hospodárske objekty – senníky (štále), sú to jednopriestorové zrubové stavby so sedlovými strechami, roztrúsené na terasovitých políčkach a okolitých lúkách.

V obci Vlkolínec vzniklo Občianske združenie Vlkolínec, ktoré organizuje atraktívne podujatia pre širokú verejnosť a návštevníkov tejto lokality.

Čičmany. Zdroj: Pixabay

Zvyky vo Vlkolínci

Fašiangy vo Vlkolínci

Fašiangy sú syntézou staroslovanských rituálnych obradov predjaria a karnevalových kultúr.

Jarné zvyky vo Vlkolínci

V najstarších európskych kultúrach sa začiatok nového ročného cyklu spájal s príchodom jari.

Jar vo Vlkolínci

Koncom februára sa začali ukazovať trávnaté južné brehy. Dievčatá v tradičnú nedeľu poobede uvili zo slamy Morenu.

Čistenie studničiek

V starých predstavách o svete sa vnímala studňa i prameň ako cesta do podsvetia, k vodám hlbín, kde sa skrývajú tajomné sily.

Máj, obdobie lásky a zrodu nového života

Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom.

Majáles vo Vlkolínci

Vo Vlkolínci bol majáles v prvú nedeľu v máji. V sobotu popoludní sa mládenci poschádzali a vyšli za dedinu až za Sidorovo.

Sadenie májov vo Vlkolínci v súčasnosti

Akcia začínala deň pred 1. májom chodením po obci s muzikou, od domu k domu: „kto chce mája postaviť, musí trúnok zaplatiť”, to všetko podľa tradície …

Leto, kosenie a sušenie sena v Liptove

Po letnom slnovrate sa v Liptove začínali poľnohospodárske práce na lúkach, kosenie a sušenie sena.

„Keď kopce a doliny ožili“ – dorábanie sena vo Vlkolínci

Kedysi boli vlkolínske lúky živé, zavčasu na jar, v marci bolo čistenie lúk, vtedy boli pozbierané vetvy zo stromov a kríkov.

Zvyky vo Vlkolínci

Vlkolínec je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Prechádza ním cyklistická trasa a majitelia viacerých dreveníc poskytujú možnosť ubytovania. V lete zaujme z viacerých podujatí napríklad „Nedeľa vo Vlkolínci“, ktorá sa koná vždy začiatkom augusta.

Čičmany

Podobným skanzenom je na Slovensku i obec Čičmany, ktorá je vyhľadávaná i pre neopakovateľnú bielu ornamentálnu výzdobu na drevených stavbách. Biele linky geometrických ornamentov majú zrejme svoj pôvod v magických obradoch a údajne mali chrániť obydlie pred nečistými silami.

Čičmany, Slovensko. Zdroj: Pixabay

Toto prírodné múzeum sa rozprestiera v kotline Strážovských vrchov sa v najvyššie položenej obci v Žilinskom okrese, v obci Čičmany, skoro pri prameni rieky Rajčianky.

Obec niekoľkokrát vyhorela, posledný ničivý požiar, pri ktorom zhorela takmer polovica dediny, sa rozhorel v roku 1921. Aby Čičmany nadobudli po požiari čo najskôr pôvodný charakter, usporadúvali sa súťaže vo výzdobe domov.

Komplex ľudovej architektúry, pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou bol v roku 1979 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu.

Čičmany

Stále expozície:

  • Radenov dom:     Zo života a práce čičmianskeho ľudu, Z rodinného zvykoslovia
  • Dom č. 42:            Ľudové obydlie