Bratislavský hrad

Bratislava

Iste si každý návštevník Bratislavy všimne výraznú siluetu Bratislavského hradu. Bratislavský hrad je významnou stavbou a neodmysliteľným symbolom hlavného mesta Slovenska. Bratislavský hrad je súbor stavieb v historickom areáli na ľavom brehu Dunaja. Bratislavský hrad bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bratislavský hrad zažil svoju zlatú éru za Márie Terézie, ktorá na trón nastúpila v druhej polovici 18. storočia. Za jej vlády bol hrad prestavaný na honosnú barokovú rezidenciu. Priestor v okolí hradu bol obklopený terasami, francúzskou záhradou, oranžériou, ale aj jazdiarňou a stajňami. Počas vlády Márie Terézie bola ríša v rozkvete. Obzvlášť Bratislava zaznamenala značný hospodársky a sociálny rozvoj.

Majestátny dojem Bratislavského hradu umocňuje kopec, na ktorom stojí a na niektorých miestach dosahuje výšku 85 metrov nad hladinou Dunaja. Na konci 9. storočia malo hradisko veľmi dôležité postavenie.

Posledná fáza veľkých stavebných úprav hradu v Bratislave bola vykonaná za vlády Márie Terézie. V máji 1811, vznikol na zámku zničujúci požiar. Rekonštrukcia zámku bola dokončená až v roku 1968.

Bratislavský hrad.
Bratislavský hrad, Zdroj: Pixabay

Niektoré časti Bratislavského hradu sú otvorené pre verejnosť. Tie obsahujú rôzne výstavy Slovenského národného múzea. Divadelné predstavenia, Shakespearovský festival a koncerty sú organizované na hradnom nádvorí prevažne v letnom období pod holým nebom osvetleným hviezdami.

Súčasťou zámockého areálu je park, kde sú zobrazené základy veľkomoravskej baziliky.

Prechádzka v parku ponúka rôzne pohľady na Bratislavu vrátane toho, od sochy Svätej Alžbety, ktorá sa narodila na Bratislavskom hrade v roku 1207.

Bratislavský hrad

Zaujímavosti o Bratislavskom hrade

Pri pohľade na Bratislavský hrad vidíme štyri vežičky. Pravda je taká, že hrad má iba jednu vežičku, ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane. Ostatné sú len pristavané na streche.

Rakúske Alpy sú od Bratislavy vzdialené viac ako 100 km, no z vežičky Bratislavského hradu ich môžete za priaznivého počasia vidieť voľným okom.

Je až zarážajúce, že od roku 1811 kedy vyhorel, až do roku 1953 kedy sa začalo s jeho rekonštrukciou bol hrad len ruinou. V tomto období sa dokonca aj uvažovalo o jeho zbúraní.

Momentálne na Bratislavskom hrade prebieha archeologický výskum. Našli sa tu rôzne predmety ešte z čias keď tu žili Kelti.

Bratislavský hrad bol sídlom najznámejšej panovníčky Rakúsko – Uhorska, Márie Terézie, ktorá tu vládla počas 18. storočia. O hrad sa vzorne starala a vychovávala tu svojich 16 detí.

Bratislavský hrad.
Bratislavský hrad, Zdroj: Pixabay