Bardejov

Mesto Bardejov

Mesto Bardejov je známe svetoznámymi kúpeľmi, krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným prostredím. Mesto je kultúrno – spoločenským i hospodárskym centrom regiónu horného Šariša. Bardejov je strediskom cestovného ruchu a významnou destináciou v rámci Slovenska, najmä vďaka Bardejovským Kúpeľom.

Bardejov, Zdroj: Pixabay

UNESCO

V roku 2000 sa historické jadro Bardejova spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium stalo lokalitou kultúrneho dedičstva zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Ide o historickú časť mesta Bardejov s klenotmi mesta – Bazilikou minor sv. Egídia, mestskou radnicou a meštianskymi domami obkolesujúcimi trhové námesti. V blízkosti mestského centra sa nachádza dnes už urbanistická kuriozita východného Slovenska – jediný čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga.

Bardejov

Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele patria medzi najvyhľadávanejšie kúpeľné strediská Slovenska. Od Bardejova sú vzdialené 6 km a ležia v pokojnom prostredí. Bohatstvom Bardejovských Kúpeľov sú vzácne zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd, ktoré sú základom komplexnej kúpeľnej liečby.
Prírodné liečivé minerálne vody Bardejovských Kúpeľov svojím zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Sú slabo až stredne mineralizované kvalifikované ako hydrouhličitanové, chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Tieto sa používajú hlavne na pitné kúry, inhalácie, minerálne kúpele a irigácie dutiny ústnej.

Každoročne sa tu koná Medzinárodné hudobné leto. K pohode prispieva i návšteva kina, rôznych výstav plastík, obrazov, kvetov i Múzea ľudovej architektúry – skanzenu, kde je možné vzhliadnuť klenoty ľudového umenia východného Slovenska, najmä horného Šariša.

Bardejovské kúpele

História Bardejova

O kúpele nastal väčší záujem až za vlády Márie Terézie. Prispelo k tomu uzdravenie poľského šľachtica Tomáša Lisického z Lisiec, ktorého do kúpeľov priniesli a o dva týždne už mohol sám chodiť. Najlepšou reklamou pre kúpele bol pobyt dcéry rakúskeho cisára Františka I. a druhej manželky Napoleona I. Márie Lujzy. V roku 1895 sa tu liečila manželka cisára Františka Jozefa I. cisárovna Alžbeta.

Aj keď cisárovna bola pri pobyte v kúpeľoch už dáma v rokoch, pri odchode prehlásila, že jej liečivé pramene pomohli tak, že sa cíti ako osemnásťročná. Cisárovna Alžbeta navštívila aj mesto Bardejov a pri odchode z vďaky za sprevádzanie v chráme sv. Egídia darovala farárovi Antonovi Korányimu prsteň, ktorý je dnes vystavený v historickej radnici, v expozícii Slobodné kráľovské mesto. Kúpele neobišiel ani ruský cár Alexander I.. V Šarišskom múzeu je dodnes uchovaný pohár, z ktorého pil minerálnu vodu. Celé kúpele majú nádhernú parkovú úpravu doplnenú o viaceré súčasné umelecké diela.

Bardejov, Zdroj: Pixabay

Kultúrnohistorické pamiatky mesta Bardejov

1. Bazilika minor sv. Egídia

2. Socha sv. Floriána

3. Fontána

4. Mestská radnica – nár. kult. pamiatka

5. Meštiansky dom č. 43

6. Pôvodne mestský hostinec tzv. Weinhaus č. 42

7. Meštiansky dom č. 41

8. Gantzughof – Šarišské múzeum

9. Mestský úrad č. 16

10. Meštiansky dom č. 26 – Rokajova maľba

11. Šarišské múzeum

12. Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor františkánov

13. Gréckokatolícky kostol

14. Lampový stĺp

15. Horná brána

16. Prašná bašta

17. Hrubá bašta

18. Katov dom

19. Veľká bašta

20. Červená bašta

21. Dolná brána

22. Pravouhlá bašta

23. Renesančná bašta

24. Bývalé humanistické gymnázium

25. Evanjelický kostol

26. Archívna bašta

27. Polygonálna bašta

28. Vallova brána

29. Školská bašta

30. Kláštorná bašta

Bardejov, Zdroj: Pixabay