Banská Štiavnica

Banské mesto

Banská Štiavnica je banské mesto, ktoré nájdeme v horách v centre Štiavnických vrchov.

Sitno je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu je široký kruhový výhľad. Štiavnické vrchy sú popretkávané náučnými chodníkmi, na ktorých možno obdivovať technické pamiatky /štôlne, povrchové dobývky/, ale hlavne prekrásnu flóru a faunu.

Písomné správy o ťažbe zlata a iných kovov v Banskej Štiavnici sa zachovali už z 12 storočia. V roku 1238 boli Banskej Štiavnici udelené privilégiá kráľovského mesta. Banskoštiavnický rudný revír patril k najvýznamnejším producentom ťažby zlata v Európe.

Banská Štiavnica

V roku 1735 tu vznikla prvá banícka škola v Uhorsku a neskôr, v roku 1762 bola založená prvá banícka akadémia a aj prvá vysoká škola technického charakteru na svete.

Cisárovná Mária Terézia nariadila zriadiť školu. Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. S menami profesorov tejto školy sú spojené mnohé prvenstvá v oblasti vedy a techniky.

Neskôr vznikla Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici, ktorá vyškolila banských odborníkov, ktorí sa podieľali na zavádzaní nových metód a postupov pri ťažbe rúd na celom svete.

Historické jadro mesta a technické pamiatky v jeho okolí boli v roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako prvé mesto zo Slovenska.

Banská Štiavnica.
Banská Štiavnica, Zdroj: Pixabay

V okolí Banskej Štiavnice bol vybudovaný jedinečný banský vodohospodársky systém pozostávajúci z vodných nádrží – tajchov, ktoré sú v súčasnosti vyhľadávanými strediskami letných dovoleniek. Tieto jazerá sú včlenené do malebnej hornatej prírody Štiavnických vrchov.

Tajchy v Banskej Štiavnici

Povesť o jašteričkách

Mesto Banská Štiavnica je odjakživa spájane s baníctvom. Povesť o štiavnických jašteričkách, čo dali Banskej Štiavnici do vienka jej bohatstvo a nehynúcu slávu sa prenáša z generácie na generáciu.

Veľmi dávno žil v tejto oblasti pastier Ján. Jedného dňa vyhnal stádo na pašu. Ako si užíval príjemný slnečný deň v krásnej prírode, na veľkej skale obďaleč zrazu zbadal dve jašteričky, no také ešte nikdy predtým nevidel. Žiarili zvláštnym svetlom, akoby boli ukované zo striebra alebo zlata. Pastier Ján si chcel tieto neobyčajné zvery lepšie obzrieť, no oni sa schovali pod skalu. Zvedavosť pastierovi nedala, a tak ho odvalil. To čo uvidel pod skalou zmenilo históriu tohto kraja. Obrovská hruda zlata sa schovávala pod tažkou skalou.

Chýr o jeho pastierovom náleze sa rozšíril veľmi rýchlo. Z okolia sa začali zbiehať ludia, ktorí vykopali šachty, pri ktorých neskôr vznikli celé bane a osady. Postavili krásne domy, kostoly, školy a dali vznik slávnemu mestu Banská Štiavnica.