Dóm sv Martina – korunovácie najznámejších Uhorských panovníkov

Dóm sv Martina – korunovácie najznámejších Uhorských panovníkov

BratislavaShow me Slovakia12. novembra 2018

Dóm sv Martina

Dóm sv MartinaBratislave je bratislavský najväčší, najstarší a najveľkolepejší kostol. Impozantný Dóm sv Martina je rozmermi aj významom najväčšou chrámovou stavbou Bratislavy.

Má za sebou viac ako sedemstoročnú históriu. Začali ho stavať po roku 1221 ako románsku baziliku, ktorú v priebehu 14. a 15. storočia nahradili gotickým chrámom s troma rovnako vysokými loďami. V minulosti sa nachádzal na hrade a na jeho premiestnenie do podhradia bolo potrebné schválenie pápežov.

Pôvodne mal Dóm sv Martina dvoch patrónov, používal patrocínium zaniknutého chrámu na Bratislavskom hrade aj staršieho podhradného kostola, ktorý pôvodne stál na jeho mieste. Zasvätenie Najväčšiemu Spasiteľovi sa v 17. storočí prenieslo na chrám zverený jezuitom a dómu zostal len dnešný patrón sv. Martin z Tours.

Dóm sv. Martina v Bratislave

Dóm sv Martina – História

Pápež Innocent III schválil žiadosť kráľa Emericha z Maďarska. V rokoch 1563-1830 bol Dóm sv Martina určený na korunovácie. Maximilliana II korunovali ako prvého panovníka . Potom nasledovalo ďalších 18 korunovácií, vrátane korunovácie Márie Terézie, 25. júna 1741. Posledným kráľom, ktorý obdržal kráľovskú korunu Sv. Štefana pod hlavnou sochou svätého Martina, bol Ferdinand V. 28. septembra 1830. Neúplný zoznam 11 korunovaných kráľov a 8 kráľovských manželov umiestnili na doske na vnútornej strane severnej steny.

V rokoch 1732-1734 bol pôdorys kostola rozšírený o kaplnku, ktorá je dnes jednou z najcennejších umeleckých pamiatok Bratislavy. Baroková vežu zničil požiar spôsobený bleskom v roku 1833. Bolo to len 3 roky po poslednej korunovácii, ktorá sa v dome konala.

Korunovačné slávnosti

Máloktoré mesto sa môže popýšiť tým, že sa v ňom konali korunovačné slávnosti. Bratislave sa tohto privilégia dostalo na dlhých 267 rokov, kedy sa tu diali korunovácie uhorských kráľov. Bolo tu korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovná a 7 kráľových manželiek, ktorí boli zároveň českými kráľmi, nemeckými kráľmi a honosili sa i cisárskou korunou Svätej rímskej ríše nemeckého národa.

Dnes už Slovákom králi nevládnu, no i napriek tomu mesto Bratislava žije korunovačnými slávnosťami. Ich novodobá história sa začala písať 6. septembra 2003. Korunovačné slávnosti v Bratislave každý rok simulujú korunováciu jedného z kráľov.

Bratislavské korunovačné dni

Svätoštefanská koruna

Viacnásobná prítomnosť svätoštefanskej koruny v Dóme sv Martina pripomína, že v minulosti bol korunovačným kostolom. Pozlátená replika tejto insígnie má čestné miesto na najvyššom mieste, ktorým je vrchol chrámovej veže. Jej sklenená podoba stojí za hlavným oltárom spolu s korunovačným plášťom a žezlom. Korunovačný zoznam na stene svätyne umelecky dotvára tradičný výjav anjelov, ktorí nesú v rukách uhorskú korunu – Boží dar verným kresťanským kráľom Uhorska.

Výška veže Dómu sv. Martina je 85 metrov. Na jej vrchole je pozlátený 2×2 m veľký vankúš, ktorý nesie kópiu maďarskej kráľovskej koruny. Imitácia je maximálne jeden meter vysoká a váži 300 kilogramov.

Pôvodne vo veži Dómu svätého Martina viselo šesť zvonov. Dnes má veža 2 zvony, väčší z nich je nazývaný Wedderin.