Najznámejší Uhorskí králi boli korunovaní na Slovensku – Dóm sv. Martina

Najznámejší Uhorskí králi boli korunovaní na Slovensku – Dóm sv. Martina

BratislavaShow me Slovakia12. novembra 2018

Dóm sv. Martina

Dóm sv. MartinaBratislave je bratislavský najväčší, najstarší a najveľkolepejší kostol. Impozantný Dóm sv. Martina je rozmermi aj významom najväčšou chrámovou stavbou Bratislavy.

Má za sebou viac ako sedemstoročnú históriu, začali ho stavať po roku 1221 ako románsku baziliku, ktorú v priebehu 14. a 15. storočia nahradil gotický chrám s troma rovnako vysokými loďami.V minulosti sa nachádzal na hrade a na jeho premiestnenie do podhradia bolo potrebné schválenie pápežov.

Pôvodne mal Dóm sv. Martina dvoch patrónov, používal patrocínium zaniknutého chrámu na Bratislavskom hrade aj staršieho podhradného kostola, ktorý pôvodne stál na jeho mieste. Zasvätenie Najväčšiemu Spasiteľovi sa v 17. storočí prenieslo na chrám zverený jezuitom a dómu zostal len dnešný patrón sv. Martin z Tours.

Dóm sv. Martina v Bratislave

História

Pápež Innocent III schválil žiadosť kráľa Emericha z Maďarska. V rokoch 1563-1830 bol Dóm sv. Martina určený na korunovácie. Prvý korunovaný panovník bol Maximillian II. Potom nasledovalo ďalších 18 korunovácií, vrátane korunovácie Márie Terézie, 25. júna 1741. Posledným kráľom, ktorý obdržal kráľovskú korunu Sv. Štefana pod hlavnou sochou svätého Martina, bol Ferdinand V. 28. septembra 1830 . Neúplný zoznam 11 korunovaných kráľov a 8 kráľovských manželov je umiestnený na doske na vnútornej strane severnej steny.

V rokoch 1732-1734 bol pôdorys kostola rozšírený o kaplnku, ktorá je dnes jednou z najcennejších umeleckých pamiatok Bratislavy. Baroková veža bola zničená požiarom spôsobeným bleskom v roku 1833. Bolo to len 3 roky po poslednej korunovácii, ktorá sa v dome konala.

Korunovačné slávnosti

Máloktoré mesto sa môže popýšiť tým, že sa v ňom konali korunovačné slávnosti. Bratislave sa tohto privilégia dostalo na dlhých 267 rokov, kedy sa tu diali korunovácie uhorských kráľov. Bolo tu korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovná a 7 kráľových manželiek, ktorí boli zároveň českými kráľmi, nemeckými kráľmi a honosili sa i cisárskou korunou Svätej rímskej ríše nemeckého národa.

Dnes už Slovákom králi nevládnu, a predsa Bratislava žije korunovačnými slávnosťami. Ich novodobá história sa začala písať 6. septembra 2003. Každý rok je simulovaná korunovácia jedného z kráľov v dobe populárnych korunovačných slávností.

Bratislavské korunovačné dni

Svätoštefanská koruna

Viacnásobná prítomnosť svätoštefanskej koruny v Dóme sv. Martina pripomína, že v minulosti bol korunovačným kostolom. Pozlátená replika tejto insígnie má čestné miesto na najvyššom mieste, na vrchole chrámovej veže. Jej sklenená podoba sa nachádza za hlavným oltárom je zobrazená spolu s korunovačným plášťom a žezlom. Korunovačný zoznam na stene svätyne je umelecky dotvorený tradičným výjavom anjelov nesúcich v rukách uhorskú korunu ako Boží dar verným kresťanským kráľom Uhorska.

Veža Dómu sv. Martina je vysoká 85 metrov a na jej vrchole je pozlátený 2×2 m veľký vankúš nesúci kópie maďarskej kráľovskej koruny. Imitácia je maximálne jeden meter vysoká a váži 300 kilogramov.

Pôvodne vo veži Dómu svätého Martina viselo šesť zvonov. Dnes má veža 2 zvony, väčší z nich je nazývaný Wedderin.